Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:30

Torsdag 2015-11-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6
Datum och tid: 2015-11-05 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg (CU5)
Justering
Prop. 2015/16:12
Föredragande: BB

3. Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin (CU6)
Justering
Prop. 2015/16:3 och motion
Föredragande: PS

4. Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut (CU7)
Justering
Prop. 2014/15:136
Föredragande: DS

5. Ny instansordning för va-målen (CU8)
Justering
Prop. 2015/16:11
Föredragande: Sjö

6. Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer (CU9)
Beredning
Prop. 2015/16:13 och motion
Föredragande: DS

7. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2015/16:791 från finansutskottet
Föredragande: MH

8. Information från Sveriges Konsumenter
Generalsekreterare Jan Bertoft m.fl.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 november klockan 11.00

Bilagor