Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-26 kl. 09:30

Torsdag 2015-11-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7
Datum och tid: 2015-11-26 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Stärkta rättigheter för kollektivresenärer (CU9)
Justering
Prop. 2015/16:13 och motion
Föredragande: DS

3. Aktuella EU-frågor
Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl., Justitiedepartementet

4. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. mars 2016.
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 december klockan 11.00

----------------------------------------------
Information från Justitiedepartementet till CU och JuU klockan 10.30 om E-juridikportalen
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl., Justitiedepartementet

Bilagor