Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-12-10 kl. 09:30

Torsdag 2015-12-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9
Datum och tid: 2015-12-10 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (CU10)
Beredning
Prop. 2015/16:4 och motion
Föredragande: PS

3. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring (CU11)
Beredning
Prop. 2015/16:46
Föredragande: PS

4. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motionerna 2015/16:1994 yrkande 4 och 2015/16:2702 yrkande 25 och från finansutskottet
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 januari 2016 klockan 11.00

Bilagor