Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-15 kl. 09:30

Torsdag 2016-09-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-15 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Information från Justitiedepartementet
Information om aktuella EU-frågor från Justitiedepartementet

2. Kommissionens förslag till ny Bryssel II-förordning
Subsidiaritetsprövning, beredning och ev. beslut
KOM(2016) 411
Föredragande: PS

3. EU-frågor

4. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under hösten 2016

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.00

Bilagor