Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-11-17 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Boverket
Gd Janna Valic m.fl. informerar om aktuella frågor

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 november 2016 kl. 11.00

Bilagor