Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-11-22 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. EU-information från Justitiedepartementet
Catharina Espmark m.fl. från Justitiedepartementet informerar om aktuella EU-frågor

3. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motionsyrkande 2016/17:199 yrkande 2 till justitieutskottet
Föredragande: MK

4. EU-frågor

5. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. 2 mars 2017
Föredragande: MH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 november 2016 kl. 11.00

Bilagor