Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-11-24 kl. 09:30

Torsdag 2016-11-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-24 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: TF, Sjö, PS

3. Överlämnande av EU-förslag om öppna land-för-landrapporter om multinationella företags inkomstskatteuppgifter
Fråga om överlämnande av kommissionens förslag KOM(2016) 198 och åtföljande dokument samt fakta-PM 2015/16:81 till skatteutskottet.
Föredragande: TF

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 november 2016 kl. 11.00

Bilagor