Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Havs- och vattenmyndigheten
Handläggare Anders Skarstedt från Havs- och vattenmyndigheten informerar om myndighetens arbete med tillståndsprövning av dammar och vattenkraftverk för att bevaka vattenanknutna naturvärden och myndighetens arbete med vägledning av tillsynsmyndigheterna.

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december 2016 kl. 9.30

Bilagor