Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2016-12-08 kl. 09:30

Torsdag 2016-12-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-12-08 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Associationsrätt (CU6)
Beredning
Föredragande: JW

3. Ersättningsrätt (CU7)
Beredning
Föredragande: MK

4. Kommissionens arbetsprogram
Fråga om yttrande till UU över kommissionens arbetsprogram för 2017, KOM(2016) 710 inklusive bilagor
Föredragande: TF

5. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motionsyrkande 2016/17:2279 yrkande 1 till justitieutskottet
Föredragande: MK

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 januari 2017 kl. 9.30

Bilagor