Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2017-01-17 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2017 (CU2y)
Justering
KOM(2016) 710
Föredragande: TF

3. Familjerätt (CU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: PS

4. Öppet hus
Fråga om deltagande i öppet hus lördagen den 25 mars 2017.
Föredragande: MH

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 januari 2017 kl.11.00

Bilagor