Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Statens geotekniska institut
Gd Åsa-Britt Karlsson och medarbetare informerar om aktuella frågor

3. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (CU3y)
Justering
Prop. 2016/17:45 och motioner
Föredragande: JW

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2016/17:3474 yrkande 13 och 14 från socialutskottet
Föredragande: MH

5. Öppet hus
Fråga om deltagande i öppet hus lördagen den 25 mars 2017
Föredragande: MH

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor