Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-01-31 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning med företrädare för regeringen
Förslaget till revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda
Statssekreterare Nils Vikmång och medarbetare

3. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2016/17:3158 yrkande 2 från skatteutskottet
Föredragande: MH

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
TIsdagen den 14 februari 2017 kl. 10.30


Bilagor