Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-02-14 kl. 10:30

Tisdag 2017-02-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-02-14 10:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Beslut om överläggningar med regeringen
1) Förslaget till ny Bryssel II-förordning, KOM(2016) 411
2) Förslaget till ny förordning om konsumentskyddssamarbete inom EU, KOM(2016) 283

3. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. informerar om polygama äktenskap

4. Överläggning med Justitiedepartementet
Förslaget till ny Bryssel II-förordning
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl.

5. EU-information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. informerar om aktuella EU-frågor

6. Överläggning med Finansdepartementet
Förslaget till ny förordning om konsumentskyddssamarbete inom EU
Statsrådet Per Bolund m.fl.

7. Insolvens- och utsökningsrätt (CU8)
Preliminär justering
Motioner
Föredragande: MK

8. Konsumenträtt (CU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

9. Kommissionens direktivförslag om företagskonstruktion och en andra chans för företagare
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 723
Föredragande: TF

10. EU-frågor

11. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under våren 2017

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 februari 2017 kl. 11.00


Bilagor