Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-27 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (CU2)
Beredning
Prop. 2015/16:193 motioner
Föredragande: JW

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober 2016 kl. 11.00

Bilagor