Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-02-21 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
Statsrådet Peter Eriksson informerar i fråga om trafikbuller vid bostadsbyggande

3. Insolvens- och utsökningsrätt (CU8)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

4. Kommissionens direktivförslag om företagskonstruktion och en andra chans för företagare
Subsidiaritetsprövning - fortsatt beredning, ev. beslut
KOM(2016) 723
Föredragande: TF

5. Familjerätt (CU10)
Fortsatt beredning av frågan om fullmakt- och tvångsäktenskap, månggifte och utvärdering av vårdnadsreglerna
Föredragande: PS

6. Förslag till utskottsinitiativ om barnäktenskap
Fortsatt beredning
Föredragande: MH

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 mars 2017 kl. 9.30

Bilagor