Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-03-02 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-03-02 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Val av ny vice ordförande

2. Justering av protokoll

3. Familjerätt (CU10)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: PS

4. Bostadspolitik (CU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: TF

5. Planering och byggande (CU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: JW och EH

6. Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna (CU11)
Beredning
Prop. 2016/17:30 och motioner
Föredragande: PS

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 9.30

Bilagor