Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-03-16 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-03-16 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Familjerätt (CU10)
Justering
Motioner
Föredragande: PS

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 8.15

Bilagor