Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-03-23 kl. 08:15

Torsdag 2017-03-23 kl. 08:15

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-03-23 08:15
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU12)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning (CU16)
Beredning
Prop. 2016/17:125
Föredragande: MK
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

4. Tidsbegränsade bygglov för bostäder (CU21)
Beredning
Prop. 2016/17:137 och motioner
Föredragande: MK

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 mars 2017 kl.9.30

Bilagor