Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-03-30 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU12)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Tidsbegränsade bygglov för bostäder (CU21)
Justering
Prop. 2016/17:137 och motioner
Föredragande: MK

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 april 2017 kl. 9.30

Bilagor