Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-04-20 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Planering och byggande (CU15)
Justering
Motioner
Föredragande: JW och EH

3. Bostadspolitik (CU14)
Justering
Motioner
Föredragande: TF

4. Fler steg för en effektivare plan- och bygglag (CU20)
Beredning
Prop. 2016/17: 151 och motioner
Föredragande: Sjö

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 9.30

8. Information från 2014 års vårdnadsutredning
Utredaren Monica Felding informerar om utredningsbetänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)
Ca kl. 10

Bilagor