Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-05-09 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning (CU13)
Justering
Prop. 2016/17:159 och motioner
Föredragande: MK
Anm.
Utkast till betänkandet skickas senare

3. Bokföringsbrott i filialer (CU17)
Justering
Prop. 2016/17:149
Föredragande: EH

4. Fler steg för en effektivare plan- och bygglag (CU20)
Justering
Prop. 2016/17:151 och motioner
Föredragande: Sjö

5. Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2016/17:99
Föredragande: JW

6. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2016/17:101
Föredragande: JW

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor