Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-05-16 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Direktivförslaget om företagsrekonstruktion och en andra chans för företagare
KOM(2016) 357
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl., Justitiedepartementet

3. Information från Justitiedepartementet
Direktivförslaget om tillhandahållande av digitalt innehåll
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl.

4. Information från Konsumentverket
Avdelningschef Joachim Allard m.fl. informerar om Konsumentrapporten 2017

5. Skärpt ansvar för fartygsvrak (CU18)
Beredning
Prop. 2016/17:178 och en motion
Föredragande: EH

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 9.30

Bilagor