Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-06-01 kl. 09:30

Torsdag 2017-06-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-06-01 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Skärpt ansvar för fartygsvrak (CU18)
Justering
Prop. 2016/17:178 och en motion
Föredragande: EH

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 9.30

Bilagor