Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-06-08 kl. 09:30

Torsdag 2017-06-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-06-08 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Finansdepartementet
Företrädare från konsumentenheten informerar om förslaget till ny förordning om konsumentskyddssamarbete

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde


Bilagor