Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-18 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (CU2)
Justering
Prop. 2015/16:193 och motioner
Föredragande: JW

3. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (CU5)
Beredning
Prop. 2015/16:197 och motion
Föredragande: Sjö

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 11.00

Bilagor