Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-25 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Yttrande till finansutskottet över budgetpropositionen (CU1y)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MH

3. Information om utredningsbetänkandet Rätten till personförsäkring
Information från utredaren Gunnar Larsson om utredningsbetänkandet Rätten till personförsäkring (SOU 2016:37)

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 9.30

Bilagor