Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-10-27 kl. 09:30

Torsdag 2016-10-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-27 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik (CU3)
Justering
Prop. 2015/16:194
Föredragande: MK

3. Ny lag om personnamn (CU4)
Justering
Prop. 2015/16:180 och motioner
Föredragande: PS

4. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (CU5)
Justering
Prop. 2015/16:197 och motion
Föredragande: Sjö

5. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: TF, Sjö, PS

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 november 2016 kl. 11.00

Bilagor