Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-11-10 kl. 09:00

Torsdag 2016-11-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-11-10 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Offentlig utfrågning
Marknadsföring i sociala medier

Bilagor