Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-11-15 11:00
Plats: Skandiasalen

Öppet sammanträde
Presentation av uppföljningen av fastighetsmäklarlagen

Bilagor