Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:10 Torsdag 2017-11-23 kl. 09:30

Torsdag 2017-11-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10
Datum och tid: 2017-11-23 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Sjö, MK

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 november 2017 kl. 11.00

Bilagor