Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:11 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-11-28 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Justitiedepartementet
Statsrådet Heléne Fritzon m.fl. Justitiedepartementet
1) Förslag till ny Bryssel II-förordning KOM(2016) 411
2) Direktivförslaget om företagsrekonstruktion och en andra chans för företagare
KOM(2016) 723

3. Kommissionens ändrade förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor
Subsidiaritetsprövning - fortsatt beredning, ev. beslut
KOM (2017) 637 och faktapromemoria 2017/18:FPM21
Föredragagande: SH

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 november 2017 kl. 9.30

Bilagor