Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:12 Torsdag 2017-11-30 kl. 09:30

Torsdag 2017-11-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12
Datum och tid: 2017-11-30 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Associationsrätt (CU7)
Justering
Motioner
Föredragande: RH

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 december 2017 kl. 11.00

Bilagor