Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:13 Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13
Datum och tid: 2017-12-05 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar (CU5)
Beredning
Prop. 2017/18:42
Föredragande: SV
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

3. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2017/18:3584 yrk.12 och yrk.13 från socialutskottet
Föredragande: JP

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 december 2017 kl. 9.30

Bilagor