Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2017-12-07 kl. 09:30

Torsdag 2017-12-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14
Datum och tid: 2017-12-07 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Anspassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar (CU5)
Justering
Prop. 2017/18:42
Föredragande: SV

3. Information från Allmänna reklamationsnämnden ARN
Hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler informerar om e-handel

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor