Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:15 Tisdag 2018-01-16 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15
Datum och tid: 2018-01-16 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Hyresrätt (CU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: EH

4. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motionsyrkande 2017/18:3052 yrkande 2 till finansutskottet
Föredragande: JP

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 januari 2018 kl. 11.00

Bilagor