Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2018-01-23 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg m.fl. presenterar rapporten Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare

3. Konsumenträtt (CU10)
Fortsatt beredning om särskilda yttranden i samband med förenklad motionsberedning
Motioner
Föredragande: Sjö

4. Hushållning med mark- och vattenområden (CU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: SV

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 januari 2018 kl. 11.00

Bilagor