Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:18 Torsdag 2018-02-08 kl. 09:30

Torsdag 2018-02-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-02-08 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren m.fl. presenterar rapporten Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

3. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motion 2017/18:46 yrkande 2 till kulturutskottet
Föredragande:RH

4. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande av motion 2016/17:3221 yrkande 18 från socialutskottet och motion 2017/18:2962 yrkandena 17 och 18 från finansutskottet
Föredragande: MK och RH

5. Familjerätt (CU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MK

6. Ny järnvägstrafiklag (CU12)
Beredning
Prop. 2017/18:62 och en motion
Föredragande: EH

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 februari 2018 kl. 9.30

Bilagor