Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Torsdag 2018-02-15 kl. 09:30

Torsdag 2018-02-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-02-15 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU10)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (CU11)
Justering
Prop. 2017/18:51
Föredragande: RH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

4. Hyresrätt (CU9)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: EH

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 februari 2018 kl. 11.00

Bilagor