Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-26 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till ny Bryssel II-förordning
Statsrådet Heléne Fritzon m.fl. Justitiedepartementet
KOM(2016) 411 och faktapromemoria 2015/16:FPM116

3. Miljöbedömningar (CU2y)
Beredning
Prop. 2016/17:200
Föredragande: EH

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 11.00

Bilagor