Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Tisdag 2018-02-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-02-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-02-27 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till ny Bryssel II-förordning
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl. Justitiedepartementet
KOM(2016) 411 och faktapromemoria 2015/16:FPM116

3. Hyresrätt (CU9)
Justering
Motioner
Föredragande: EH

4. Planering och byggande m.m. (CU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: SV, RB och IÅ

5. Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK, RH

6. Fastighetsrätt (CU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

7. En ny lag om bostadsanpassningsbidrag (CU6)
Beredning
Prop. 2017/18:80 och motioner
Föredragande: RB

8. Val av deputerade till sammansatt civil- och kulturutskottet
Beslut
Föredragande: JP

9. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motion 2017/18:3855 yrkande 6 till trafikutskottet
Föredragande: Sjö

10. EU-frågor

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 9.30

Bilagor