Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Torsdag 2018-03-08 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-03-08 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ny järnvägstrafiklag (CU12)
Justering
Prop. 2017/18:62
Föredragande: EH

3. Familjerätt (CU8)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: MK

4. Ny lag om bostadsanpassningsbidrag (CU6)
Fråga om att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2017/18:80 och motioner
Föredragande: RB

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 9.30

Bilagor