Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Torsdag 2018-03-15 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-03-15 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Familjerätt (CU8)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

3. Planering och byggande m.m. (CU16)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: SV, RB och IÅ

4. Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter (CU20)
Beredning
Prop. 2017/18:72 och motioner
Föredragande: Sjö

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor