Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-03-20 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ersättningsrätt och insolvensrätt(CU17)
Justering
Motioner
Föredragande: MK, RH

3. Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning (CU19)
Beredning
Prop. 2017/18:111
Föredragande: SH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

4. En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets ansvarsområde (CU21)
Beredning
Prop. 2017/18:133
Föredragande: SH
Anm.
Motionstiden går ut den 16 mars. Eventuella följdmotioner delas vid bordet.

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 9.30

Bilagor