Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg m.fl. presenterar rapporten Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag

3. Planering och byggande m.m. (CU16)
Justering
Motioner
Föredragande: SV, RB

4. En ny lag om bostadsanpassningsbidrag (CU6)
Justering
Prop. 2017/18:80 och motioner
Föredragande: RB

5. Fastighetsrätt (CU18)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö, SH

6. Digitalisering av grundkarta och detaljplaner (CU28)
Beredning
Prop. 2017/18:132
Föredragande: EÖ
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

7. Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)
Beredning
Prop. 2017/18:117
Föredragande: EH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

8. EU-frågor

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 april 2018 kl. 11.00

Bilagor