Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Tisdag 2018-04-10 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-04-10 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning (CU19)
Justering
Prop. 2017/18:111
Föredragande: SH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

3. En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets ansvarsområde (CU21)
Justering
Prop. 2017/18:133
Föredragande: SH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

4. Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)
Justering
Prop. 2017/18:117
Föredragande: EH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

5. Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdesystemet (CU23)
Beredning
Skr. 2017/18:134
Föredragande: EH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen.


6. Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten (CU22)
Beredning
Prop. 2017/18:135
Föredragande: EÖ
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

7. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2017/18:75
Föredragande: SH

8. EU-frågor
Inkomna EU-dokument

9. Övriga frågor
PP- Riksrevisionen: Avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 9.30

Bilagor