Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-04-12 kl. 09:30

Torsdag 2018-04-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-04-12 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Boverket
Rättschef Yvonne Svensson m.fl. informerar om nya regler för kaminer och pannor som eldas med ved eller pellets

3. Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter (CU20)
Justering
Prop. 2017/18:72 och motioner
Föredragande: Sjö

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 april 2018 kl. 11.00

Bilagor