Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. En ny lag om företagshemligheter (CU24)
Beredning
Prop. 2017/18:200
Föredragande: RH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

3. En ny lag om ekonomiska föreningar (CU25)
Beredning
Prop. 2017/18:185 och en motion
Föredragande: RH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (CU4y)
Ev. justering
Skr. 2017/18:75
Föredragande: SH

5. Modernare adoptionsregler (CU14)
Fråga om att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2017/18:121 och motioner.
Föredragande: MK

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 9.30

Bilagor