Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-05-03 kl. 08:45

Torsdag 2018-05-03 kl. 08:45

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-05-03 08:45
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
Fråga om yttrande till socialutskottet
Prop. 2017/18:155
Beredning

3. En omreglerad spelmarknad
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Prop. 2017/18:220
Beredning

4. Förslag till utskottsinitiativ om rumsvärmare
Fortsatt beredning

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj kl. 09:30

8.

Bilagor