Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Miljöbedömningar (CU2y)
Justering
Prop 2016/17:200
Föredragande: EH

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan - 31 dec 2016
Beredning
Föredragande: RH/SH

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 9.30

Bilagor