Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-05-03 09:30
Plats: Andrakammarsalen

Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare
Bilagor


Program
Riksrevisionens granskningsrapport